Art Handling | Transport

Art Salvage is een innovatief conserveringsbedrijf met een breed scala aan diensten voor de erfgoedsector. Één van de diensten die wij aanbieden is kunsttransport onder de naam Art Handling.
Wij transporteren al uw collectiestukken - van postzegels tot reusachtige sculpturen - nationaal en internationaal. Wij werken met lucht geveerde vrachtauto`s met het label Euro 6.

Elk object is uniek en daarom zetten wij gespecialiseerde professionals in, bij ieder kunsttransport is er een restaurator aanwezig met kennis op het gebied van beheer & behoud. Dit is tegen hetzelfde tarief als een art handler. De restaurator maakt voor en na ieder transport een conditierapport op en zorgt ervoor dat de werken op een verantwoorde manier op zaal of in depot komen.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.


 

 

 

 

 

 

 

 Verhuizing van delicaat schilderij     

Transporteren van zwaar kunst object