Consultancy

Conserveringsprojecten bij erfgoedinstellingen kunnen zo omvangrijk zijn dat
dit intern niet meer te overzien is. In deze gevallen kan extern advies ingewonnen worden. Voor al uw projecten betreffende conservering leveren wij in dat geval volledige of gedeeltelijke ondersteuning. Opdrachtgevers kunnen onze kennis gebruiken bij grote, en kleine, conserveringsprojecten, bij het begroten van de investeringen en bij het begeleiden van de realisatie. De inkoopvoordelen die wij daarmee behalen vormen vaak een belangrijke compensatie voor de kosten van onze inzet.

Bovendien kennen wij de spelers in de markt en de prijzen die zij hanteren. Indien gewenst kunnen wij tevens van hieruit als intermediair werken.
Als opdrachtgever mag u het nodige van ons verwachten.


Opname inventaris   
We willen conserveringsprojecten die aansluiten op uw wensen met een investeringsniveau dat binnen de begroting blijft en binnen het tijdsbestek dat door u is gepland.