Basis CHV-training

Het mag wel duidelijk zijn dat erfgoedinstellingen, in tegenstelling tot andere bedrijven, niet alleen te maken hebben met mensen maar ook met collectie. Bedrijfshulpverlening is welbekend daar deze volgens de ARBO verplicht is. Hier worden ook, minsten één keer per jaar, oefeningen voor gehouden. Deze trend kan doorgetrokken worden naar de collectie. Men kan logischerwijs zeggen dat in geval van een calamiteit deze ook beredderd moet worden, daar het de taak van de instelling is deze te behouden. Ook in dit geval dienen er dus oefeningen plaats te vinden.

Hiervoor zijn de basis CHV-trainingen in het leven geroepen. Het is een illusie om te geloven dat je je voor elke calamiteit kan indekken, daar geen twee calamiteiten identiek zijn. Wat je wel kan doen is je er op voorbereiden. Om te weten hoe, kan je ons een cursus laten geven.

Enkele onderdelen van onze CHV-training zijn:

  • Introductie CHV
  • Hoe om te gaan met welke collectieonderdelen
  • Wat wel en wat niet te doen voor, tijdens en na een calamiteit
  • Praktijkoefening
  • Plenaire afronding : verbeterpunten individueel en collectief, voor medewerkers en voor managers.

Ieder training is anders aangezien iedere collectie uniek is. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.