Basis microbiologische problemen cursus

Het onderzoek, het voorkomen en oplossen van microbiologische problemen.
De expertise van dit vakgebied willen we middels een cursus van een dag met u delen.

Om een goed beeld te krijgen van eventueel aanwezige vervuiling is het in de erfgoedwereld gebruikelijk en ondertussen een oudere gewoonte om middels ARA-tests en luchtmetingen te bepalen wat de (microbiologische) status van de archieven/objecten is. Kortom; de uitslag van dit (relatief goedkope en eenvoudige) onderzoek bepaald of er archieven/objecten bestraald / gereinigd of niet moeten worden, hetgeen een kostbare (en soms schadelijke) aangelegenheid is. 

Het opvallende is, dat veelal de onderzoekende partij ook gelijk de eventuele reiniging en/of bestraling mag uitvoeren, waarmee er een rechtstreeks belang ontstaat bij de onderzoeksresultaten. De belangen van bijvoorbeeld een bestraling is groot, waardoor het vooronderzoek regelmatig zeer goedkoop word aangeboden of er te weinig monsters op de juiste locaties worden genomen om een goed en objectief oordeel te kunnen vellen.

Art Salvage werkt samen met het onafhankelijk onderzoekslaboratorium Technolab om de verschillende belangen te splitsen. Technolab is aangesloten bij de Kring Binnen Milieu Advies en daardoor verplicht om zich aan de regels van de KBA te houden en heeft geen enkel belang bij de uitslag van de resultaten. Inmiddels heeft de wetenschap op het gebied van microbiologisch onderzoek een enorme evolutie gemaakt en is het niet alleen mogelijk te bepalen of er micro-organismen worden gevonden (zoals bij de ARA test), maar exact hoeveel en van welk (schadelijke) soort.

Deze informatie geeft niet alleen meer inzicht met betrekking tot de oorzaak, maar draagt ook bij tot een effectievere bestrijding van deze micro-organismen, waarmee kosten kunnen worden bespaart. Behalve het onderzoeken van de ruimtes en oppervlaktes, neemt Technolab ook vaak “de longen van het gebouw” mee in het onderzoek (oftewel de luchtbehandelings installatie). Dit om te voorkomen dat plaatselijk in een ruimte de situatie is opgelost en vanuit het luchtbehandelingssyteem eventueel vervuilde lucht weer word aangevoerd.

De cursus kan gevolgd worden op een datum door u gekozen. De cursuskosten bedragen € 905,00 voor 15 pers. Op het einde van de dag ontvangt u van ons een certificaat van Art Salvage voor het volgen van deze cursus. Bent u geïntresseerd in het volgen van deze cursus graag aanmelden via info@artsalvage.nl.

De verworven competenties op het einde van de dag:

  • Basiskennis over de oorzaak van de aantasting.
  • Basiskennis over welk desinfecterende middel en welke methode gebruikt kan worden.
  • Basiskennis om op niveau te communiceren met de onderzoeker.

 

klik hier voor het programma