Persoonlijke CHV cursus

Een zeer gerichte en persoonlijke cursus die inspeelt op het huidige plan en de behoeften van het museum.

Een cursus volgens het AS methode, een cursus die inspeelt op de parate kennis van u medewerkers. Door in te spelen op het proces dat momenteel toegepast wordt als er een calamiteit plaats vindt. Samen met ons zal u dit gaan bespreken en evalueren op een ludieke wijze, de AS methode. Door het toepassen van deze methode kan u overleggen en weerleggen met u medewerkers over de gang van zaken. Bovendien komt u nieuwigheden tegen die tijd kunnen besparen tijdens een calamiteit.

Wij voorzien deze persoonlijke oefening voor een halve dag indien gewenst bij u op locatie. Die voor- of namiddag zal er als volgt uitzien:

- De werking van de AS methode wordt uitgelegd aan de hand van enkele voorbeelden

- Deze aanpak wordt nadien in groep toegepast

- tenslotte worden de bekomen resultaten besproken en geëvalueerd  

 

Uit de bekomen resultaten kan u dan besluiten om een vervolg hieraan vast te knopen door een praktijkoefening van één dag op locatie. Deze oefening kan plaatsvinden om nog meer diepgang in het geheel te brengen. Zo bent u op en top voorbereid indien nodig.

Voor meer informatie over de AS methode neem contact met ons op door een mail te sturen naar info@artsalvage.nl