Beveiliging SCALP

Er zijn afgelopen jaren allerlei oplossingen gezocht om de beelden te beveiligen, zoals RVS constructies in het beeld, track & trace etc....
Echter geen van deze beveiligingsmethoden kunnen voorkomen dat er schade aan het bronzen beeld ontstaat. Art Salvage heeft echter een beveiligingsmethode ontwikkeld die er op gericht is schade aan het beeld te voorkomen, namelijk SCALP (SCulpture Alert Protection).

 

Wij bouwen dit systeem sinds 2011 in, onder andere bij de gemeente Barneveld, Tiel, Hellendoorn, Hof van Twente, Binnenmaas en Baarle-Nassau en de Universiteit van Twente en diverse tentoonstellingen.

Vanaf de start hebben wij ervoor gekozen om het kunstwerk te ontzien, want iets toevoegen aan een beeld op zich is zeer ontethisch en moet altijd in overleg met de kunsternaar of de erven. Art Salvage heeft SCALP zo geperfectioneerd dat het nu in de grond naast het kunstwerk gemonteerd kan worden, het kan bijvoorbeeld bevestigd worden aan de fundering van het kunstwerk.
Bij grof geweld, zoals het gebruik van een slijptol, wordt een alarmsignaal van 110 DB geactiveerd en worden er sms en e-mailberichten verstuurd naar buurtbewoners, wijkbeheerders, meldkamers of de wijkagent.

Het is ook mogelijk SCALP te huren. Echter door de grote vraag naar de uur van deze systemen is het verstandig om dit drie maanden van te voren aan te vragen.
Door kunstwerken van buitenexposities te beveiligen met SCALP gaat in vee lgevallen de verzekeringspremie aanmerkelijk omlaag.

  

Beveiliging kunstwerken
Beveiliging van classic voertuigen
Beveiliging bronzen beelden in de openbare ruimte

 Rijksdienst voor het cultureel erfgoed: Handreiking Diefstal bronzen buitenbeelden
 

 

LEVERING INCL.
- Systeem met sensor en sirene
- Inbouw van het systeem
- Prepaid SIM, SMS module 1000 sms-jes
- RVS naamplaatje 'SCALP beveiliging'
-
Internetplatform