Collectie noodplan

Een CHV-plan vormt de leidraad voor een eventuele evacuatie van de collectie en hoe men die collectie moet hanteren. De doelstelling van het collectie hulpverleningsplan is om, door middel van het vaststellen van eenduidige verantwoordelijkheden, bevoegdheden en procedures te creëren die een optimale evacuatie garanderen en zo schade aan de roerende collecties voorkomen of beperken. Het is niet de bedoeling dat er een nieuwe organisatie wordt gevormd, maar dat de calamiteitenbestrijding wordt ingebouwd in de bestaande organisatiestructuur van de instelling.

 

Art Salvage schrijft niet alleen dit soort plannen, we kunnen tevens bijkomende ondersteuning bieden aan de instellingen die zelf het plan willen opstellen. Onze voorkeur gaat uit naar dat laatste, daar bij het schrijven van zo een plan iedereen van de betreffende instelling betrokken moet zijn. Om dit te realiseren kan er een werkgroep opgezet worden die op regelmatige tijdstippen bijeen komt. Deze bijeenkomsten kunnen dan plaatsvinden onder begeleiding van een coördinator van Art Salvage. Onze ervaring leert dat er minsten iemand van het management in dient plaats te nemen. De verdere invulling is uiteraard afhankelijk van de instelling zelf.

Indien u intresse heeft, kan u contact opnemen met Art Salvage voor een afspraak.