Conservering

Onder conservering verstaan wij elke handeling die nodig is om de bewaaromstandigheden van de collectie te optimaliseren, zodat de levensduur hiervan verlengd kan worden. Preventief werken staat centraal en door vroegtijdig in te grijpen, kan ernstige schade worden voorkomen.

Art Salvage is actief of het gebied van conservering, zoals klimaatbeheersing, collectie-inventarisatie, fysiek collectiebeheer, in- en extern transport, IPM en calamiteiten. Het voordeel van Art Salvage is dat zij alle expertise in huis heeft door de uitgekiende samenwerking met haar partners. Mocht u van onze diensten gebruik willen maken, kan u ons altijd contacteren.

Opslag bij depot DiEP