KIOR

Het is niet mogelijk om alle beelden op eenzelfde manier te benaderen, elk materiaal behoeft een andere manier van behandelen. Schoonmaken met chemische middelen, hoge druk of zandstralen is absoluut uit den boze daar men alleen maar meer schade toebrengt aan het object. Dit zal niet altijd direct te zien zijn, maar reeds na enkele behandelingen zal het zelfs voor de leek duidelijk zijn dat er iets niet goed is gegaan. Denk bijvoorbeeld aan objecten die schade vertonen aan het oppervlak of patina's die volledig verwijderd zijn. Daar het om kunst in de openbare ruimte gaat, dient men bovendien aan enkele bijkomende aspecten te denken. Welke afspraken zijn er gemaakt met de kunstenaar betreft het overdragen van de object? Blijft dit van hem en van zijn erven of wordt het object binnen een bepaalde tijd eigendom van de gemeente? Niet alleen de afspraken met de kunstenaar dienen nagegaan te worden. Men kan het, veiligheidshalve, niet verantwoorden om niets aan onderhoud van de kunst te doen. Objecten zullen vervallen, waarbij in bepaalde gevallen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om dit te voorkomen.

Bent u bij ons aangesloten voor het onderhoud van beelden in de stad? Vanaf heden voorzien wij voor u 24/24u een anti-graffiti dienst. Dit houdt in dat wij voor u klaar staan wanneer er vandalisme heeft plaatsgevonden in de vorm van graffiti. Had u zich hier graag voor aangemeld? Neem zonder verdere verplichtingen contact met ons op.