Activiteiten Agenda

nov
5
do
Training: Collectieve opmerkzaamheid @ Trainingsruimte Art Salvage @ Museum Vlaardingen
nov 5 – nov 6 hele dag

Een belangrijke kerntaak van een museum is de veiligheidszorg. Een museum heeft te maken met wettelijke verplichtingen en regelgeving omtrent veiligheid voor haar bezoekers, medewerkers, collectie en gebouw(en). Daarom is veiligheidszorg een belangrijke kerntaak van een museum. Vanuit deze kerntaak worden plannen ontwikkeld en geschreven op het gebied van veiligheid. Hoe om te gaan met brand, wateroverlast, vandalisme of diefstal. Dit wordt vertaald en geborgd in diverse plannen zoals BHV, CHV, Beveiliging en het Bedrijfsnoodplan.

Men heeft dus vastgelegd hoe er gereageerd dient te worden bij calamiteiten en incidenten. Men reageert dus achteraf oftewel men reageert reactief. Het is wenselijk en mogelijk dat medewerkers al in een vroegtijdig stadium weten te reageren zodat een calamiteit of een incident juist kan worden voorkomen. Dit noemen we proactief handelen. Art Salvage heeft daarom de training Collectieve Opmerkzaamheid toegevoegd aan zijn opleidingsaanbod. Proactieve medewerkers kunnen vanuit hun proactieve houding gebeurtenissen beïnvloeden waardoor calamiteiten en incidenten kunnen worden voorkomen.

Collectieve Opmerkzaamheid is een zaak voor iedereen en is niet alleen voorbehouden aan de medewerkers die belast zijn met de beveiliging van het museum. Veiligheidszorg doen we met elkaar! De training Collectieve Opmerkzaamheid is gebaseerd op de principes van Predictive Profiling en geschikt voor alle medewerkers die werkzaam zijn in de museale sector. De training leert je een pro-actieve beveiligingsmethodiek aan, die gericht is op het signalering van afwijkend/verdacht gedrag. En om dit afwijkende/verdachte gedrag te beoordelen en eventuele dreigingen te ontkrachten.  In de training Collectieve Opmerkzaamheid maak je ook kennis met Security Questioning en Red Teaming.

Na deze training is de cursist in staat:

 • Te denken vanuit het oogpunt van zijn opponent
 • Verdachte indicatoren te herkennen in relatie tot zijn  werkomgeving, het museum
 • De basisprincipes van Security Questioning te gebruiken
 • Een dreigingsassesment te kunnen maken van een mogelijk gevaarlijke situatie

Doelstelling Collectieve Opmerkzaamheid (Predictive Profiling)

De methodiek van Predictive Profiling richt zich op het actief ontdekken van de voorbereidende stappen die voorafgaan aan bij criminele handelingen. Bij ontdekking van mogelijke voorbereidingen kunnen er direct proactief maatregelen worden genomen zodat de beoogde uitvoering van de opponent onmogelijk wordt gemaakt.

nov
10
di
Training: Biologische aantasting van erfgoed @ Trainingsruimte Art Salvage @ Museum Vlaardingen
nov 10 hele dag

Veel objecten in collecties zijn aantrekkelijk voor zowel schimmels als ongedierte. Het is dan ook niet verwonderlijk dat aantasting door insecten bijvoorbeeld een veelvoorkomend probleem is. Welbekend zijn de houtboorders. Vrouwelijke kevers zetten hun eitjes in openingen en kieren in het houtoppervlak. Deze eitjes komen uit en de larven boren gangen door het hout heen om zich te voeden. Het hout wordt zo steeds meer verzwakt. Als de larve volgroeid is knaagt hij zich naar het oppervlak van het hout om zich hier te ontpoppen tot een kever. Deze vliegt uit het hout en laat een uitvliegopening achter. Dit uitvliegen gebeurt vaak in het voorjaar of in de zomer. Andere gevreesde insecten zijn de zilvervisjes of papiervisjes, behorend tot de groep franjestaarten. De ‘visjes’ voeden zich graag met het organisch materiaal in uw collectie. Hiernaast zijn nog vele insecten die uw collectie kunnen aantasten, zoals tapijtkevers en motten. Wat te doen als u dergelijke insecten in een object treft? Daarnaast wordt ook de beheersing van groter ongedierte zoals muizen en ratten steeds ingewikkelder met het overheidsbesluit om gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door boeren en burgers te verbieden. Er dreigt hierdoor een ratten- en muizenplaag in Nederland over een paar jaar. Ook de zachte winters spelen een rol in de stijgende ratten- en muizenpopulatie. Welke maatregelen kunt u in uw collectiebeherende instelling nog wel nemen tegen dergelijk ongedierte?

Aantasting door schimmels is een ander veelvoorkomend probleem in collecties. Schimmels behoren tot de micro-organismen en vormen naast planten en dieren een apart rijk. Schimmels veroorzaken schade aan erfgoed door hun groei. Schimmels die op een oppervlak groeien, ontnemen het zicht op de onderliggende picturale laag. Schimmelaantasting kan resulteren in permanente schade, als ook een grotere vatbaarheid voor schimmelbesmetting in de toekomst. Bovendien kunnen schimmeldraden de structuur van het materiaal aantasten doordat ze er zich een weg doorheen banen. Schimmels breken het materiaal met behulp van enzymen af om voedingsstoffen aan het materiaal te kunnen onttrekken. Schimmels kunnen ook schade veroorzaken doordat ze tijdens hun groei zure uitscheidingsproducten en kleurstoffen in het materiaal achterlaten. Door deze zuren gaan anorganische materialen corroderen en etsen. Het is dus van uiterst belang om de ontwikkeling van schimmels zo veel mogelijk tegen te gaan.

De training zal uit verschillende modules bestaan:

 • Module 1: Schimmels, schadefenomenen en onderzoek
 • Module 2: Welke beesten knagen aan erfgoed en hoe worden ze gedetecteerd?
 • Module 3: Welke mogelijkheden zijn er na constateerde biologische aantasting?
 • Module 4: Casestudy: “Archief aangetast door schimmel én zilvervisjes”

Er wordt tevens een praktijkopdracht in Museum Vlaardingen uitgevoerd.

nov
16
ma
Training: BHV-CHV niveau 2 @ Trainingsruimte Art Salvage in Museum Vlaardingen
nov 16 @ 10:00 am – nov 17 @ 4:00 pm

Het komt regelmatig voor dat Art Salvage bij calamiteiten ter plaatse moet komen. Als er een calamiteit plaatsvindt is het noodzakelijk snel en adequaat te handelen om verdere schade aan uw collectie te voorkomen. In het meest ideale geval treden bij een museum in geval van een calamiteit twee verschillende teams in werking, namelijk het BHV- en het CHV-team. In sommige instellingen overlappen deze teams of is het CHV-team nog niet of nauwelijks gedefinieerd. Bij een calamiteit zijn echter beide teams nodig én moet er duidelijkheid zijn over wie welk verantwoordelijkheden en taken heeft. Een belangrijk onderdeel van onze BHV-CHV training is collectieve opmerkzaamheid. Een belangrijke kerntaak van een museum is immers de veiligheidszorg en het voorkomen van calamiteiten. Een museum heeft te maken met wettelijke verplichtingen en regelgeving omtrent veiligheid voor haar bezoekers, medewerkers, collectie en gebouw(en). Daarom is veiligheidszorg een belangrijke kerntaak van een museum. Vanuit deze kerntaak worden plannen ontwikkeld en geschreven op het gebied van veiligheid. Hoe om te gaan met brand, wateroverlast, vandalisme of diefstal. Dit wordt vertaald en geborgd in diverse plannen zoals BHV, CHV, Beveiliging en het Bedrijfsnoodplan. Men heeft dus vastgelegd hoe er gereageerd dient te worden bij calamiteiten en incidenten. Men reageert dus achteraf oftewel men reageert reactief. Het is wenselijk en mogelijk dat medewerkers al in een vroegtijdig stadium weten te reageren zodat een calamiteit of een incident juist kan worden voorkomen. Dit noemen we proactief handelen. Proactieve medewerkers kunnen vanuit hun proactieve houding gebeurtenissen beïnvloeden waardoor calamiteiten en incidenten kunnen worden voorkomen. Collectieve Opmerkzaamheid is een zaak voor iedereen en is niet alleen voorbehouden aan de medewerkers die belast zijn met de beveiliging van het museum. Veiligheidszorg doen we met elkaar!

 

De deelnemers zullen na deze twee dagen:

 • In staat zijn om verdachte personen en situaties op basis van indicatoren te herkennen en hierop adequaat te reageren.
 • Kennis hebben over wat wel- en niet te doen met verschillende objectsoorten in geval van een calamiteit
 • Inzicht hebben in de taken en verantwoordelijkheden van de leden van het BHV- en CHV-team.
 • Praktisch geoefend zijn in het handelen met objecten die ofwel nat, beroet of beschimmeld zijn.

Tijdens deze trainingsdagen worden er verschillende opdrachten voorgelegd, zoals een Table-Top, een Hands-On oefening met objecten en een buitenoefening met de kijkwijzer.

 

nov
26
do
Training: Art Handling @ Trainingsruimte Art Salvage @ Museum Vlaardingen
nov 26 hele dag

Deze deels theoretische, deels praktische dag biedt de deelnemers handvatten en kennis om na afloop zelf veilig aan de slag te gaan met het hanteren van objecten. Zo wordt alles besproken wat komt kijken bij het interne of externe transport van een erfgoedobject, zoals de verpakkingsmogelijkheden, het plannen van de af te leggen route en het bepalen van de benodigde hulpmiddelen. Tevens wordt er gesproken over de benodigde werkkleding, werkplek en persoonlijke bescherming. Er worden verschillende situaties voorgelegd: het is bij een calamiteit immers niet mogelijk om de verplaatsing voor te bereiden en op maat gemaakte verpakkingen te verzorgen. Weet u hoe u een met roet en blusschuim bedekt sculptuur moet verplaatsen? Waar kijkt u naar voor u een object optilt? Waar zijn verschillende objecten gevoelig voor? Met welke materialen en middelen mag u rondom en aan een collectie werken? Deze vragen en antwoorden daarop en meer komen aan bod tijdens de cursus. Na deze cursus heeft u de kennis om erfgoedobjecten in zowel geplande als onvoorziene situaties veilig te transporteren.

De training zal uit verschillende modules bestaan:

 • Module 1: Art-Handling basis
 • Module 2: Art-Handling tijdens calamiteiten
 • Module 3: Art-Handling en veiligheid

Er wordt tevens een praktijkopdracht in Museum Vlaardingen uitgevoerd.