Ons atelier en Covid-19

In verband met het coronavirus COVID-19 hanteert Art Salvage een zekere terughoudendheid met betrekking tot nieuwe sociale contacten en zijn de trainingen tot juni afgelast. Wij werken daarentegen wel door aan onze conservatie-restauratie projecten en zijn telefonisch en per e-mail beschikbaar voor vragen. Ervaart u problemen of heeft er een calamiteit plaatsgevonden? Wij staan altijd voor u klaar!

Training Collectieve Opmerkzaamheid

Een belangrijke kerntaak van een museum is de veiligheidszorg. Een museum heeft te maken met wettelijke verplichtingen en regelgeving omtrent veiligheid voor haar bezoekers, medewerkers, collectie en gebouw(en). Daarom is veiligheidszorg een belangrijke kerntaak van een museum. Vanuit deze kerntaak worden plannen ontwikkeld en geschreven op het gebied van veiligheid.

Hoe om te gaan met brand, wateroverlast, vandalisme of diefstal. Dit wordt vertaald en geborgd in diverse plannen zoals BHV, CHV, Beveiliging en het Bedrijfsnoodplan. Men heeft dus vastgelegd hoe er gereageerd dient te worden bij calamiteiten en incidenten. Men reageert dus achteraf oftewel men reageert reactief. Het is wenselijk en mogelijk dat medewerkers al in een vroegtijdig stadium weten te reageren zodat een calamiteit of een incident juist kan worden voorkomen. Dit noemen we proactief handelen.

Art Salvage heeft daarom de training Collectieve Opmerkzaamheid toegevoegd aan zijn opleidingsaanbod. Proactieve medewerkers kunnen vanuit hun proactieve houding gebeurtenissen beïnvloeden waardoor calamiteiten en incidenten kunnen worden voorkomen. Collectieve Opmerkzaamheid is een zaak voor iedereen en is niet alleen voorbehouden aan de medewerkers die belast zijn met de beveiliging van het museum. Veiligheidszorg doen we met elkaar! De training Collectieve

Opmerkzaamheid is gebaseerd op de principes van Predictive Profiling en geschikt voor alle medewerkers die werkzaam zijn in de museale sector. De training leert je een pro-actieve beveiligingsmethodiek aan, die gericht is op het signalering van afwijkend/verdacht gedrag. En om dit afwijkende/verdachte gedrag te beoordelen en eventuele dreigingen te ontkrachten.  In de training Collectieve Opmerkzaamheid maak je ook kennis met Security Questioning en Red Teaming.

Na deze training is de cursist in staat:

  • Te denken vanuit het oogpunt van zijn opponent
  • Verdachte indicatoren te herkennen in relatie tot zijn  werkomgeving, het museum
  • De basisprincipes van Security Questioning te gebruiken
  • Een dreigingsassesment te kunnen maken van een mogelijk gevaarlijke situatie

Doelstelling Collectieve Opmerkzaamheid (Predictive Profiling)

De methodiek van Predictive Profiling richt zich op het actief ontdekken van de voorbereidende stappen die voorafgaan aan bij criminele handelingen. Bij ontdekking van mogelijke voorbereidingen kunnen er direct proactief maatregelen worden genomen zodat de beoogde uitvoering van de opponent onmogelijk wordt gemaakt.

Training en zijn omvang

Collectieve Opmerkzaamheid  voegt dus iets toe aan de al aanwezige OBE maatregelen..

De opleiding Collectieve Opmerkzaamheid is verdeeld in twee niveaus.

  • De eendaagse training geeft de cursist inzicht in het bergip Collectieve Opmerkzaamheid gebaseerd op de principes van Predictive profiling, voorlichtings niveau
  • Na afronding van de twee daagse training is de cursist  in staat om verdachte personen en situaties te herkennen en hierop adequaat te reageren, operationeel niveau

Nieuwe ontwikkelingen in de beveiliging van kunstwerken

Met regelmaat komen er meldingen binnen van kunstwerken die vandalisme hebben moeten ondergaan. Beelden die beklad zijn met graffiti, onderdelen die af zijn gebroken of bronzen beelden die in hun geheel verdwijnen. Afgelopen paasweekend werd er nog alarm geslagen omdat een bronzen beeld naast de sokkel zou staan. Bij aankomst bleek het beeld met grof geweld van de sokkel gebroken te zijn, vermoedelijk met behulp van een auto en trekbanden. Ook hadden de daders gepoogd een beeld verderop van de sokkel te trekken, al was deze actie onsuccesvol. Het moge duidelijke zijn dat kunstwerken altijd het gevaar lopen beklad, vernield of zelfs gestolen te worden. Zodoende heeft Art Salvage besloten zich toe te leggen op de ontwikkeling van beveiligingssystemen voor kunstwerken.

   

     Beeld zonder graffiti                       Beeld met graffiti                     Uit grond getrokken sokkel               Nieuw ingebouwde SCALP 10                                    

Art Tag

De Art Tag is een beveiligingssysteem dat door zijn bescheiden afmetingen (L. 74 x B. 28 x H. 21 mm) geschikt is voor zowel grote als kleine kunstobjecten zoals schilderijen en sculpturen. De Art Tag detecteert beweging en verstuurt vervolgens sms’jes en/of e-mails naar de gewenste contactpersonen. De Art Tag zal ook via het LORA-netwerk haar locaties, tot op 10 meter nauwkeurig en op gekozen intervals doorsturen. Het bewegingsalarm kan worden ingesteld, als ook een GeoFence. Geofencing is het virtueel afbakenen van een geografisch gebied waarbij een software een melding geeft als de tag een virtuele grens binnengaat of verlaat. Wordt dit geïnstalleerd op een kunstwerk, dan wordt er alarm geslagen indien het object zijn plaats verlaat.

 

Art Tag 2

De Art Tag 2 werkt op gelijkaardige wijze als de originele Art Tag, maar werkt met GPS in plaats van LORA. De doorgegeven locaties van de tag zijn hierdoor nauwkeuriger. De bewegingssensor zorgt er wederom voor dat er meldingen verstuurd worden bij trillingen. De Art Tag kan bijvoorbeeld bij een schilderij aan het spieraam bevestigd worden en achter een achterkantbescherming verborgen worden.

 

Art Tag 3

De Art Tag 3 is het kleine broertje van de Art Tag. Deze TAG geeft iedere 4 uur een locatie. Door het kleine formaat (L. 30 x B 30x H. 15 mm) kan de art TAG 3 bijvoorbeeld bij een schilderij aan het spieraam bevestigd worden en achter een achterkantbescherming verborgen worden.

 

SCALP  10

Art Salvage kiest er al vanaf het eerste SCulpture ALert Protection (SCALP)-systeem voor om het uiterlijk van het kunstwerk zelf te ontzien. Een ingreep aan een beeld is namelijk onetisch en moet steeds gebeuren in overleg met de kunstenaar of de erfgenamen. Daarom wordt ervoor geopteerd om de beveiliging ofwel in de sokkel aan te brengen of in de grond aan de fundering van het kunstwerk.

SCALP 10 reageert op trillingen, die aangeven dat men het beeld probeert te stelen of vernielen. Wanneer het systeem iets dergelijks detecteert, wordt een alarmsignaal van 110 DB geactiveerd en een melding verstuurd naar een platform. Vanuit dit platform worden er sms’en en/of e-mailberichten verstuurd naar de aangesloten bedrijven (bijvoorbeeld beveiligingsbedrijven), instanties (zoals gemeenten, politie) en personen (bijvoorbeeld de bewoners in een wijk waar een beeld staat). Het is ook mogelijk om de gevoeligheid en geluidsniveau van SCALP 10 aan te passen naar behoefte.

De SCALP 10 Plus is een combinatie van zowel het SCALP 10 systeem als de Art Tag 2, zodat ook de locatie van het beeld met behulp van GPS in het oog gehouden kan worden.

 

 

Beveilging bronzen beeld van de schilder Johan Jongkind

 

Art Salvage heeft de opdracht gekregen voor het beveiligen van het beeld van de schilder Johan Jongkind in opdracht van Stichting Art Foundation.

Dit beeld is beveiligd met onze SCALP X systeem. Het meest gebruikte beveiligingssysteem voor kunstwerken in de openbare ruimte, tentoonstelling in de publieke ruimte en in beeldentuinen tegen diefstal en vandalisme.

Heeft u ook interesse in ons systeem. Via onderstaande link vindt u meer informatie

https://artsalvage.nl/beveiliging-scalp/scalp-x/

 

 

ONTHULLING BEELD JONGKIND LANGS VLAARDINGERVAART

Introductie aanbieding beveiligingssysteem Art Tags

 

Art Salvage heeft  een nieuwe beveiligingssysteem ontwikkeld om kunstwerken te beveiligen, ook voor werken op kleiner formaat. Deze nieuwe Art Tags zullen door hun bescheiden afmetingen (L 74 mm x H. 21 mm x D. 28 mm) zo goed als onzichtbaar zijn en brengen geen schade toe aan het voorwerp. De tag kan bijvoorbeeld aan de achterkant van de lijst aangebracht worden.

In de tracker zit een trillingssensor die beweging detecteert in geval van diefstal en verstuurt vervolgens een melding. Hierdoor zal ter plaatse een alarm afgaan en worden er sms’en en/of mails gestuurd naar de gewenste contactpersonen. De Art Tag zal ook haar locaties, tot op 30 meter nauwkeurig, op gekozen intervals doorsturen.

Deze trackers zijn dus de ideale oplossing om uw kunstwerken veilig te stellen. Interesse in deze toestellen of vragen over de kostprijs? Neem gerust contact met ons op.

Art Salvage biedt de Art Tag de komende drie maanden gratis aan bij een restauratie van een schilderij van meer dan € 1000,00.

 

Verhuur van toestellen voor museaal gebruik

Heeft u gegevens nodig over het klimaat in uw ruimtes of wilt u de luchtcondities optimaliseren? Heeft u tijdelijk nood aan een alarmsysteem voor kunstwerken of opnames met een multi-spectrale camera?

Vanaf nu kan je bij Art Salvage ook terecht voor de verhuur van diverse meetapparaten, luchtreinigers, luchtbevochtigers en -ontvochtigers, alarmsystemen en ARTIST-camera. Wij staan u natuurlijk bij in het plaatsen en gebruik van deze toestellen. Lees hier meer over ons aanbod.

Neem gerust contact op voor meer informatie en huurprijzen.