Calamiteitenopvolging (24/7)

Wanneer zich een noodsituatie voordoet – denk maar aan een overstroming, brand, schimmelexplosie of stormschade – moet er snel, en daadkrachtig en deskundig worden opgetreden om uw collectie veilig te stellen. Een calamiteit valt niet altijd te voorkomen, maar je kan wel goed voorbereid zijn om snel de juiste maatregelen te treffen.
Onze deskundige Art Salvage-medewerkers stellen uw objecten ter plekke veilig en dragen er zorg voor dat de collectie niet (verder) wordt beschadigd. Samen bepalen we dan waar de collectie naartoe wordt gebracht voor veiligstelling en/of eventuele verdere behandelingen.
Bij een noodgeval komen steeds de volgende drie stappen aan bod, die Art Salvage allemaal voor u kan uitvoeren:
  1. Bereddering: de aangetaste objecten worden veilig gesteld om verdere schade te voorkomen.
  2. Inventarisatie: de objecten worden opgenomen in een conditieverslag en er wordt een behandelingsplan uitgewerkt.
  3. Reconditionering: de objecten worden in de mate van het mogelijke teruggebracht naar hun originele staat voor de aantasting. In deze fase kan er gereinigd, gerepareerd of gerestaureerd worden.
Wij kunnen u op de volgende gebieden een uitstekende behandeling aanbieden:
  • Transport
  • Vriesveem
  • Vriesdrogen
  • Hulpmiddelen voor het verhelpen van een calamiteit
  • Gammadoorstraling
  • Waterkeringen
  • ….

Tips & tricks : hier kan u ook terecht voor nuttige richtlijnen omtrent het veilig stellen van uw collectie.

Art Salvage staat je ook bij door middel van onze calamiteitenovereenkomsten met 24-uur dienstverlening!

Bij het aangaan van dit abonnement, garandeert Art Salvage de beste zorg voor uw collectie bij een noodgeval en staan we onmiddellijk klaar om de objecten veilig te stellen!