Calamiteitenovereenkomst

Een CHV abonnement of calamiteitenovereenkomst kunt u bij Art Salvage afsluiten. Een CHV abonnement is niet alleen voor de calamiteitenopvolging maar afhankelijk van de door u afgesloten overeenkomst heeft u minimaal 1 x per jaar een contactmoment met onze adviseur en blijft het CHV-plan actueel.

De CHV-abonnementen / calamiteitenovereenkomsten worden aangeboden op vier niveau’s. Het mooie hiervan is dat deze af te stemmen zijn op het beschikbare budget. Zo kan u al een dienstverlening aangaan vanaf €20 per jaar.
 
 
ART SALVAGE 1

Bij dit abonnement heeft u 24 uur per dag, 365 dagen per jaar de garantie dat Art Salvage en haar partners bij een calamiteit voor u klaarstaan. Bij aangaan van dit abonnement vult u een checklist in waardoor Art Salvage een eventuele bereddering van uw collectie goed kan voorbereiden en uitvoeren. Het enige dat wij van u nodig hebben is het reeds bestaande collectiehulpverleningsplan. Dit abonnement kan u aangaan bij ons voor een jaarlijkse prijs van €20 (excl. BTW).

 • 24/7 calamiteitenservice
 • Zelf invullen van een algemene checklist
ART SALVAGE 2

Hierbij krijgt u, naast de dienstverlening van Art Salvage 1, een risicoanalyse ingevuld door Art Salvage. Uw huidig calamiteitenplan wordt ook door ons beoordeeld. Ieder jaar komt onze calamiteitenmanager langs om de situatie van het museum en zijn depots te monitoren en vast te leggen in een verslag. Dit abonnement kan u aangaan bij ons voor een jaarlijkse prijs van €100 (excl. BTW).

 • 24/7 calamiteitenservice
 • Samen met Art Salvage-medewerker invullen van een algemene checklist
 • Beoordeling bestaand calamiteitenplan
 • Jaarlijks bezoek voor vaststellen van de huidige situatie incl. rapportage
ART SALVAGE 3

Kiest u voor dit pakket, dan ontvangt u naast alle dienstverleningen uit Art Salvage 2, een gratis basis calamiteitenkit (geldt enkel bij een contract met een minimale looptijd van 3 jaar). In deze kit vindt u de eerste benodigdheden bij bestrijding van een noodgeval binnen uw collectie. De inhoud van deze kit wordt dan ook jaarlijks door ons gecontroleerd. Daarnaast geven wij u de keuze tussen het gratis opzetten van IPM (integrated Pest Management) of het plaatsen van dataloggers voor het meten van temperatuur en luchtvochtigheid gedurende een half jaar. Dit soort metingen kunnen vervelende verassingen en hoge kosten voorkomen! Tot slot profiteert u van 5% korting op onze diensten. Dit abonnement kan u aangaan bij ons voor een jaarlijkse prijs van €450 (excl. BTW).

 • 24/7 calamiteitenservice
 • Samen met Art Salvage-medewerker invullen van een algemene checklist
 • Beoordeling bestaand calamiteitenplan
 • Jaarlijks bezoek voor vaststellen van de huidige situatie incl. rapportage
 • Eénmalig basiscalamiteitenkit (bij aanvang allereerste contract)
 • Jaarlijkse controle op vervaldatum (inclusief vervanging)
 • Jaarlijke inhoudscontrole calamiteitenkit (exclusief vervanging)
 • Gratis opzetten van het IPM (Integrated Pest Management) OF 6 maanden plaatsen van dataloggers in een ruimte naar keuze
 • 5% korting op onze diensten
ART SALVAGE 4

Dit pakket biedt u, naast alle voordelen van Art Salvage 3, de mogelijkheid om uw personeel goed voor te bereiden op calamiteiten middels een CHV-training van een halve dag. Deze vindt plaats bij u op locatie of bij Art Salvage. Daarnaast geven wij u de keuze tussen het gratis opzetten van IPM (integrated Pest Management) of het plaatsen van dataloggers voor het meten van temperatuur en luchtvochtigheid gedurende een half jaar. Ook krijgt u een uitgebreide calamiteitenkit gratis aangeboden en wordt de inhoud hiervan jaarlijks gecontroleerd (geldt enkel bij een contract met een minimale looptijd van 3 jaar). Bij dit pakket heeft u bovendien recht op 10% korting op onze diensten. Dit abonnement kan u aangaan bij ons voor een jaarlijkse prijs van €950 (excl. BTW).

 • 24/7 calamiteitenservice
 • Samen met Art Salvage-medewerker invullen van een algemene checklist
 • Beoordeling bestaand calamiteitenplan
 • Jaarlijks bezoek voor vaststellen van de huidige situatie incl. rapportage
 • Eénmalig basiscalamiteitenkit (bij aanvang allereerste contract)
 • Jaarlijkse controle op vervaldatum (inclusief vervanging)
 • Jaarlijke inhoudscontrole calamiteitenkit (exclusief vervanging)
 • Gratis opzetten van het IPM (Integrated Pest Management) OF 6 maanden plaatsen van dataloggers in een ruimte naar keuze
 • CHV-training van een halve dag
 • 10% korting op onze diensten

Voor meer informatie over de prijzen kan u steeds contact met ons opnemen.

CALAMITEITEN-CHECKLIST

Wanneer u heeft gekozen voor onze calamiteitendienstverlening, ontvangt u van ons een “calamiteiten-checklist”. Het is van belang om deze lijst zo juist en gedetailleerd mogelijk in te vullen. De deskundige medewerkers van Art Salvage kunnen aan de hand van uw calamiteiten-checklist de bereddering van uw collectie voorbereiden en uitvoeren. Deze checklist laat ook zien of uw collectie speciale behoeftes vereist. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan luchtgeveerd en/of geklimatiseerd transport of invriesmogelijkheden. Indien gewenst kunt u vanaf niveau 2 met een deskundige medewerker van Art Salvage de calamiteiten-checklist invullen.

JAARLIJKSE CONTROLE

Wanneer u heeft gekozen voor onze professionele calamiteitendienstverlening (vanaf niveau 2) kunt u rekenen op een jaarlijkse controle. De deskundige medewerker van Art Salvage zal op basis van punten welke zijn vermeld in uw “calamiteiten-checklist” een controle doen op juistheid van de gegevens. Daarnaast zal hij/zij eventuele nieuwe

gegevens toevoegen aan de lijst in voorkomende gevallen.

OPZETTEN IPM

Wanneer u heeft gekozen voor onze professionele calamiteitendienstverlening (vanaf niveau 3 en 4) zullen wij voor u het opzetten van IPM (Integrated Pest Management) verzorgen. Hierbij streven we ernaar om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen en methoden tot een minimum te beperken door het treffen van de juiste preventieve maatregelen en door verantwoorde omgang met uw collectie.

OPZETTEN DATALOGGERS

Wanneer u heeft gekozen voor onze professionele calamiteitendienstverlening (vanaf niveau 4) zullen wij voor u het opzetten van dataloggers verzorgen voor één ruimte, bijvoorbeeld een expositie of depot. Dataloggers zijn strategisch geplaatste meetapparatuur die de temperatuur en luchtvochtigheid nauwkeurig in kaart brengen.

De meetapparatuur kan afzonderlijk worden ingesteld voor het aantal metingen per uur of dagdeel. De informatie die de meetapparatuur verzamelt, wordt vervolgens helder en overzichtelijk gepresenteerd zodat u en de deskundigen van Art Salvage preventieve of herstellende maatregelen kunnen treffen voor het behoud van uw collectie.

CHV-TRAINING

Wanneer u heeft gekozen voor onze professionele calamiteitendienstverlening (vanaf niveau 4) kunnen wij voor u een CHV-workshop tot 15 personen verzorgen. CHV staat voor Collectie Hulp Verleningsplan. Deze workshop kan op de locatie van Art Salvage worden georganiseerd of wanneer u dit wenst op uw eigen locatie.

Hier staan wij u bij met het opstellen van:

 1. Een ‘universeel’ collectie hulpverleningsplan (CHV-plan). Daarin staan richtlijnen voor het hanteren en transporteren van (kunst)voorwerpen, al dan niet beschadigd, in het geval van een calamiteit én tijdens de vervolgacties. Deze richtlijnen zijn bestemd voor museummedewerkers, voor instellingsrestauratoren en voor restauratoren die op andere wijze verbonden zijn aan musea.
 2. Trainingsprotocollen, waarin de richtlijnen van het CHV-plan aan de praktijk getoetst worden. Het verspreiden van geschreven richtlijnen alleen is niet voldoende; degenen die het veldwerk moeten uitvoeren zullen er door oefening beter mee vertrouwd raken en beter in staat zijn om ze aan de eigen situatie aan te passen.
 3. Eisen die aan een ‘veilige locatie’ moeten worden gesteld. Het is belangrijk te weten waar (kunst)voorwerpen na een calamiteit (tijdelijk) kunnen worden ondergebracht.
 4. Een lijst van de benodigde materialen voor het beschermen van de objecten, voor veilig vervoer en voor een eventuele eerste behandeling van beschadigde (kunst)voorwerpen.
 5. Een taakomschrijving voor de verschillende functies die bij een calamiteit vervuld moeten worden, zoals de CHV’er, het Hoofd CHV, de crisismanager CHV.
 6. Een preventie-checklist voor evacuatie van (kunst)voorwerpen op basis van risicoanalyse.