CHV-kit

Bij Art Salvage kunt u als erfgoedinstelling terecht voor een calamiteitenkit. Deze kit bestaat uit een kist waarin u materialen vindt die u, als collectiehulpverlener, depotmedewerker, archivaris enz. in staat stellen om zelf adequaat te reageren op een noodgeval binnen uw instelling. Het gaat in dit geval om de ‘Eerste Hulp‘, waarna u de calamiteitendiensten waarschuwt om u verder te assisteren.

In deze kis­t bevindt zich een selectie aan materialen die van pas kunnen komen bij het bestrijden van een calamiteit die de collectie bedreigt. Bovendien zal onze Art Salvage-calamiteitenkit, indien op een juiste wijze opgeslagen, in geval van een overstroming of lekkage blijven drijven. De inhoud van onze kit verschilt per overeenkomst, maar zal te allen tijde de voor u juiste benodigdheden bevatten.

Wanneer u heeft gekozen voor onze professionele calamiteitendienstverlening, ontvangt u vanaf niveau 3 gratis onze Art Salvage-calamiteitenkit. MAAR ook wanneer u geen gebruik maakt van deze dienstverlening, staan onze kits voor u ter beschikking.

Wij bieden u volgende kits aan:

In de kit treft u een checklist met de inhoud van de kist en een calamiteitenposter met wat u wél en vooral niet moet doen bij noodsituaties als brand, water, schimmels en stof.
De calamiteitenkits kan u bestellen via onze webshop.

Calamiteitenposter Nederland

Calamiteitenposter België