Collectiehulpverleningsplan (CHV-plan)

Collectiehulpverlening (CHV) is de eerste hulp aan collectie bij een incident. CHV is erop gericht de schade te beperken en de objecten in veiligheid te brengen. CHV zorgt primair voor de collectie in tegenstelling tot BHV welke gericht is op de mens. Art Salvage kan voor u een CHV-plan schrijven of zitting nemen in een projectgroep die het CHV-plan schrijft zodat u gebruik kunt maken van onze kennis op het gebied van CHV.

CHV-team

Een CHV team bestaat uit een getraind team dat snel ter plekke kan zijn om eerste hulp te verlenen aan collectie die getroffen is door een incident. Het team bestaat uit getrainde medewerkers met taken in beheer en behoud van de collectie. Doorgaans hebben de medewerkers voldoende expertise op het gebied van de collectie om te kunnen optreden bij incidenten of calamiteiten. In sommige gevallen zal het voorkomen dat een medewerker die niet direct bij de collectie betrokken is als eerste te plaatse gaan. Belangrijk is dat deze medewerker getraind is om de eerste beperkende maatregelen te kunnen starten. De eindverantwoordelijke voor de CHV maakt deel uit van het crisisteam van de organisatie. De voorkeur geniet om een interne CHV team op te zetten indien de organisatie hiertoe niet toereikend is dan kan het in zijn geheel of in onderdelen uitbesteed worden aan Art Salvage.

CHV-plan

Het CHV-plan omschrijft de organisatie en procedures van de collectiehulpverlening. Deze procedures omschrijft welke handelingen de medewerkers moeten verrichten bij een incident of calamiteit. Voor elke type incident of calamiteit is er een aparte procedure. Deze procedures kunnen ingericht zijn per soort calamiteit zoals schimmel, brand, water of vandalisme. Ook kan gekozen worden om vanuit het materiaal van de collectie of per collectie onderdeel op te zetten of zelfs per locatie. In verkorte overzichten behorend bij het CHV-plan is het verstandig om per collectiedeel / materiaal aan te geven hoe te handelen bij welke type calamiteit.

Het schrijven van een CHV plan vereist deskundigheid waarbij Art Salvage ondersteunt. Art Salvage kan het CHV-plan voor u schrijven of kan het schrijven van het CHV-plan begeleiden door zitten te nemen in het team dat het CHV-plan schrijft.

Implementatie CHV-plan

Nadat een CHV-plan is uitgewerkt zal deze geïmplementeerd moeten worden in de organisatie. De beste wijze is door de medewerkers een training te laten volgen en een calamiteiten oefening te organiseren al dan niet onverwachts.

CHV-kit

Een CHV kit is een kit aanwezig in het depot of op locatie waarin alle eerste middelen zitten om te kunnen reageren bij een calamiteit. Denk hierbij aan een overall, handschoenen maar ook een zaklantaarn (bij stroomuitval). Een CHV-kit is een doordachte box waarin bij het openen direct de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) aanwezig zijn en vervolgens de middelen om de collectie te beredderen.

CHV-poster

De CHV-poster is een poster die weergeeft op welke wijze omgegaan moet worden met de collectie tijdens een calamiteit. De poster kunt u hier downloaden. (link maken)

CHV-trainingen

Art Salvage biedt diverse trainingen aan zowel training bij Art Salvage als op maat gemaakte trainingen bij u op locatie. De volgende cursussen / trainingen maken onderdeel uit van ons aanbod:

  • Cursus: CHV- basistraining
  • Cursus: CHV- training implementatie voor leidinggevenden
  • Cursus: Schrijven CHV-plan
  • Cursus: Art Handling en verpakken