Cursus schrijven Collectiehulpverleningsplan (CHV-plan)

Uniek in de sector is de cursus schrijven van een collectiehulpverleningsplan. Deze omvangrijke cursus bestaat uit 8 dagdelen en een intervisie bijeenkomst.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Introductie van collectiehulpverlening
 • De onderdelen van een CHV-plan
 • Risico analyse
 • Introductie materialen en calamiteiten
 • Maatregelen bij calamiteiten
 • Op welke wijze verkrijgt u informatie uit een organisatie of algemene informatie voor het CHV-plan
 • Welke medewerkers maken onderdeel uit van CHV plan
 • Samenwerken met externe diensten
 • Externe voorzieningen
 • Implementatie van het CHV plan
 • Welke cursussen en trainingen zijn benodigd
 • Opzetten van een oefening

Tijdens de cursus wordt gewerkt met thuiswerkopdrachten met betrekking tot het opstellen van de CHV plan in uw organisatie.

Ca. 2 maanden na afloop van de laatste cursusdag is er een intervisie bijeenkomst waarbij een evaluatie van het geschreven CHV-plan en implementatie daarvan wordt besproken.