Kwik

 

Art Salvage kan de kwikconcentraties in de lucht meten om te achterhalen in welke mate een bepaald object kwikdampen vrijlaat. Hierbij wordt het object in een luchtdichte, doorzichtige kamer geplaatst met een pomp met Hopcalite buis set. Na bepaalde tijd worden monsters genomen, die dan in samenwerking met Analyselab onderzocht worden.

Wat is kwik nu precies? Kwik is naast onder meer zilver, tin en koper één van de bestanddelen van amalgaam. Amalgaam bestaat op gewichtsbasis voor ongeveer 40-55% uit kwik. Kwik kan in 3 verschillende chemische vormen voorkomen: metallisch kwik, anorganische en organische kwikverbindingen. Metallisch kwik is vloeibaar bij kamertemperatuur en geeft dan kwik in dampvorm af. Bij blootstelling aan lucht oxideert het buitenlaagje snel, waardoor het vrijkomen van kwikdampen sterk verminderd wordt. Tot anorganische kwikverbindingen vallen onder meer kwikoxide (het geoxideerde kwik) en kwikchloride. Aan het blootgesteld worden aan kwikdampen zijn ernstige gezondheidsrisico’s verbonden, waardoor het testen op deze kwikdampen dan ook belangrijk is voor medewerkers en bezoekers. Wanneer het wordt ingeademd, kan de giftige stof zich via de rode bloedcellen naar alle weefsels van het lichaam verspreiden. Bij hoge concentraties kan dit de longen, hersenen en nieren aantasten.

Art Salvage heeft een project ondernomen waarbij een spiegel die gemaakt werd door middel van een kwik-tinamalgaamverbinding werd onderzocht. Deze soort van spiegels laten meestal geen hoge dosis kwikdampen vrij, iets wat we aan de hand van onze test konden bevestigen.

Art Salvage kan naast onderzoek verder ook adviseren over de beste klimatologische omstandigheden waarbij kwikhoudende voorwerpen dienen bewaard te worden, zodat de verspreiding van de dampen wordt vermeden.

Interesse in ons kwikonderzoek? Neem gerust contact op om meer informatie te verkrijgen.