Microbiologisch lucht- en contactonderzoek

 

In ieder microbiologisch lucht- of contactmonster vindt u onder andere de volgende microbiologische aspecten terug:

 • Het totaal aeroob kiemgetal
 • Het totale aantal bacteriën
 • Het totale aantal schimmels en gisten
 • Een uitgebreide determinatie naar diverse pathogene (ziekteverwekkende) soorten

De onderzoeken kunnen plaatsvinden op onder andere de volgende installaties:

 • Luchtbehandelingsystemen
 • Fan-coil units
 • Airconditioning systemen
 • Werkruimten
 • Archiefruimtes
 • OK ruimten
 • Technische ruimtes

Weetje: een biocollector zuigt 100 liter volume lucht per minuut op. De biologische deeltjes in suspensie die in de lucht zitten, worden dan op een petrischaaltje gezogen om een kweek van te maken.

 

KIEMGETALMETINGEN

Om de kwaliteit van de aanwezige lucht in klimaatsystemen en werkruimten te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk om een microbiologisch lucht/contactonderzoek, eventueel in combinatie met een chemisch luchtonderzoek, uit te laten voeren. Een microbiologisch luchtonderzoek geeft u een inzage in de hoeveelheid en soorten aanwezige bacteriën, schimmels en gisten, die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Microbiologisch onderzoek wordt uitgevoerd door middel van luchtmonsters, genomen met gevalideerde airsamplers, eventueel aangevuld met contactmonsters (Rodac-platen: Replicate Organism Direct Agar Contact) van oppervlakken in de luchtbehandelingkast en/of bijbehorende luchtkanalen en werkruimten. 


CHEMISCH/FYSISCH LUCHTONDERZOEK

Met een chemisch luchtonderzoek kunnen problemen op (chemisch/fysisch) luchtzijdig gebied worden opgespoord. Om de chemische luchtkwaliteit te kunnen beoordelen binnen (werk)ruimten is het noodzakelijk om één of meerdere chemische- en/of fysische parameters te meten/analyseren. Dit geeft u een inzicht in de luchtkwaliteit waardoor eventuele toekomstige en/of huidige problemen op (chemisch/fysisch) luchtzijdig gebied kunnen worden geïnventariseerd. Naast onder andere koolbuisanalyse zijn er nog veel andere onderzoeksmethoden om de kwaliteit van de lucht te bepalen. Vezels en stof in de lucht kunnen o.a. worden bepaald door met een vooraf ingestelde pomp lucht aan te laten zuigen die door een filter wordt geleid. Dit filter wordt door middel van (stereopolarisatie)microscopie bekeken waarna de hoeveelheden en/of soort wordt bepaald.

De geplaatste datalogger zal door ons worden uitgelezen waarna de grafieken in een rapportage zullen worden verwerkt. Hieronder staan enkele voorbeelden van chemische- en/of fysische bepalingen met betrekking tot een luchtonderzoek:

 • Oplosmiddelen (screening op een 265-tal oplosmiddelen)
 • PAK’s analyse (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)
 • Vezeltypering en of -telling
 • Stofkarakterisering (respirabel-, fijn- en/of totaalstof)
 • Componenten voor arbeidshygiënisch onderzoek
 • Specifieke componenten en/of gassen
 • Aminen, nitrosamines, aldehyden, totaal aldehyden
 • CO gehalte
 • CO² gehalte

Interesse in microbiologisch lucht- en contactonderzoek? Neem gerust contact op om meer informatie te verkrijgen.