Calamiteiten

Wanneer zich een noodsituatie voordoet – denk maar aan een overstroming, brand, schimmelexplosie of stormschade – moet er snel, en daadkrachtig en deskundig worden opgetreden om uw collectie veilig te stellen. Een calamiteit valt niet altijd te voorkomen, maar je kan wel goed voorbereid zijn om snel de juiste maatregelen te treffen.