Quickscan

Aan de hand van een database met enkele standaardvragen wordt de toestand van uw collectie nagelopen. Deze vragen zijn opgesteld per collectieonderdeel aangezien elk aspect anders bekeken moet worden. Op deze wijze is het mogelijk om op een eenvoudige en snelle manier de huidige staat van de objecten te beoordelen. Hieraan kan een kostenoverzicht gekoppeld worden, zodat men een idee krijgt wat een eventuele behandeling kan gaan kosten.

Zo is het tevens mogelijk om een meerjarenplan op te stellen, zodat de kosten gespreid kunnen worden en de financiële druk voor de instelling dus lager ligt.