Schilderijenatelier

Art Salvage heeft een ruime ervaring op het gebied van conservering en restauratie van schilderijen zowel op doek als op paneel en zowel klassieke als moderne kunstwerken. De behandeling van een schilderij is steeds gericht op het behoud ervan met respect voor de originele materie.

Art Salvage biedt ook advies omtrent de bewaring, het hanteren en het presenteren van het schilderij.

Onderzoek

Vooraf aan de restauratie ondergaat elk werk een optisch onderzoek waarvan de resultaten gebruikt worden als basis voor een onderbouwd voorstel tot conservering of restauratie.  Dit wordt gedaan met de microscoop of met de Artist Camera.

Microscopisch onderzoek:
In het atelier van Art Salvage worden verflagen bekeken met een stereomicroscoop waarbij heel duidelijk de verschillende lagen, al dan niet origineel, te zien zijn.

Microscopisch onderzoek

 

Ultravioletfluorescentie:

Een belangrijk onderdeel van een optisch onderzoek is het gebruik van een UV-lamp. Door middel van ultraviolet licht worden oude restauratiebehandelingen, zoals retouches en overschilderingen, zichtbaar.

UV

 

Infaroodreflectografie:

Niets is wat het lijkt.  Ook bij schilderijen zit er heel wat onder de oppervlakte verscholen wat zich onttrekt aan ons normale zicht.  Door middel van de multi-spectrale digitale “Artist” Camera kunnen overschilderingen, eerdere restauraties, beschadigingen en onderliggende tekeningen duidelijk gemaakt worden.

IR

Conservering

Conservering betekent het zo lang mogelijk op een verantwoorde manier bewaren van een collectie en/of objecten. Art Salvage beschikt over de ruimte, materiaal en professionele restauratoren om uw schilderijen zo goed mogelijk te conserveren.

Restauratie

Bij een restauratie kan Art Salvage bijvoorbeeld vergeeld vernis verwijderen, het schilderij schoonmaken, krassen of scheuren in het doek repareren,  oude overschilderingen en retouches verwijderen of de ondergrond stabiliseren en versterken. Ook de lijst van het schilderij kan in het restauratieplan worden opgenomen. Dit gebeurt ofwel vanuit esthetisch oogpunt of wanneer de constructie van de lijst zodanig verslechterd is dat het schadelijk dreigt te worden voor het schilderij. De voortgang van de restauratie wordt vastgelegd en na de behandeling krijgt u dit verslag in de vorm van een restauratierapport.

Restauratie

Reversibiliteit

Art Salvage handelt volgens het principe van de reversibiliteit. We gaan dus terughoudend te werk bij alle ingrepen, zoals het verwijderen van vernis en retouches, het vullen van retouches en het herstellen van schade. Verder worden technieken, handelingen en materialen die niet omkeerbaar zijn, vermeden. Pas na een preliminair onderzoek en na overleg met de opdrachtgever wordt met de restauratie begonnen.

Voor al uw vragen over de restauratie van schilderijen, kan u steeds contact met ons opnemen, om samen de mogelijkheden te bekijken.