Restauratie

 

Elke restauratie begint met een diagnose, waarbij we de aard en omvang van de schade beoordelen aan de hand van een optisch onderzoek. U ontvangt na deze beoordeling een vrijblijvend advies, restauratie-plan en een overzicht van kosten. Pas na dit eerste onderzoek en na overleg met de opdrachtgever gaan we effectief aan de slag met de restauratie.

Een restauratieplan kan bestaan uit:

• schoonmaken door verwijderen van oppervlaktevervuiling
• verwijderen van oude, vergeelde vernislagen
• het repareren van gaten en scheuren
• retoucheren van beschadigingen
• het verlijmen van een gebroken paneel
• opvullen, bijschilderen en aanbrengen van nieuwe vernislaag

Alle gebruikte materialen zijn stabiel. De restauratie is steeds omkeerbaar, wat inhoudt dat we op een terughoudende manier te werk gaan bij alle ingrepen.

Tijdens de restauratie worden foto’s gemaakt van de verschillende stadia. Deze krijgt u na afloop, samen met een restauratierapport. Indien gewenst kunt u advies krijgen over de klimatologische omstandigheden van de ruimte waar uw kunstwerk hangt.

Uw kostbare werk is tijdens de werkzaamheden verzekerd.

Restauraties worden uitgevoerd door onze dochteronderneming Art Conservation (zie link hieronder).

Voor al uw vragen over de restauratie van objecten van diverse materialen, kan u steeds contact met ons opnemen, om samen de mogelijkheden te bekijken.