Calamiteitendienstverlening

CALAMITEITENOVEREENKOMST
Art Salvage staat 24/7 en dat 365 dagen per jaar voor u klaar. Wanneer u heeft gekozen voor onze professionele calamiteiten dienstverlening zullen de deskundige medewerkers van Art Salvage te allen tijde voor u klaarstaan wanneer een calamiteit u treft. U zult een direct nummer ontvangen welke u kunt bellen en wij zullen u zo snel mogelijk ontzorgen met betrekking tot de bereddering van uw collectie. Daarmee heeft u één aanspreekpunt binnen Art Salvage en hij of zij zal u op de hoogte houden van de status van uw collectie vanaf het moment dat Art Salvage uw collectie in beheer ontvangt tot aan de teruggave op een door u gekozen locatie.

 

 Het mooie hiervan is dat deze af te stemmen zijn op het beschikbare budget. De calamiteitenovereenkomsten worden aangeboden op vier niveau's.

ART SALVAGE 1
Bij dit abonnement heeft u 24 uur per dag, 365 dagen per jaar de garantie dat Art Salvage en haar partners bij een calamiteit voor u klaarstaan. Bij aangaan van dit abonnement vult u een checklist in aan de hand waarvan Art Salvage een eventuele bereddering van uw collectie goed kan voorbereiden en uitvoeren. Het enige dat wij van u nodig hebben is het reeds bestaande collectiehulpverleningsplan.
ART SALVAGE 2
Hierbij krijgt u naast de dienstverlening van Art Salvage 1, een risicoanalyse ingevuld samen met Art Salvage. Ieder jaar komt onze calamiteitenmanager langs om de situatie van het museum en zijn depots te monitoren en vast te leggen in een verslag.
ART SALVAGE 3
Kiest u voor dit pakket, dan ontvangt u naast alle dienstverleningen uit Art Salvage 2, een basis calamiteitenkit gratis. In deze kit vindt u de eerste benodigdheden bij bestrijding van een calamiteit binnen uw collectie. Daarnaast geven wij u de keuze tussen het gratis opzetten van IPM (integrated Pest Management) of het plaatsen van dataloggers voor het meten van temperatuur en luchtvochtigheid gedurende een half jaar. Dit soort metingen kunnen vervelende verassingen en hoge kosten voorkomen!
ART SALVAGE 4
Dit pakket biedt u, naast alle voordelen van Art Salvage 3, de mogelijkheid om uw personeel goed voor te bereiden op calamiteiten middels een CHV-training. Deze vindt plaats bij u op locatie of bij Art Salvage. Daarnaast geven wij u de keuze tussen het gratis opzetten van IPM (integrated Pest Management) of het plaatsen van dataloggers voor het meten van temperatuur en luchtvochtigheid gedurende een half jaar. Ook krijgt u een uitgebreide calamiteitenkit gratis aangeboden.


De prijzen van de overeenkomsten kunt u vinden in onze calamiteitenwinkel: www.calamiteitenwinkel.com
Hierbij een document met enkele Tips & tricks

CALAMITEITENCHECKLIST

Wanneer u heeft gekozen voor onze professionele calamiteiten dienstverlening ontvangt u van ons een “calamiteiten checklist”. Het is van belang om deze lijst zo goed en gedetailleerd mogelijk in te vullen. De deskundige medewerkers van Art Salvage kunnen aan de hand van uw calamiteiten checklist de bereddering van uw collectie voorbereiden en uitvoeren. Deze checklist laat ook zien of uw collectie speciale aandacht behoeft, hierbij valt te denken aan; luchtgeveerd en/of geklimatiseerd transport en mogelijk heeft uw collectie behoefte aan invriesmogelijkheden. Indien gewenst kunt u vanaf niveau 2 met een deskundige medewerker van Art Salvage de calamiteiten checklist invullen.

JAARLIJKSE CONTROLE

Wanneer u heeft gekozen voor onze professionele calamiteiten dienstverlening vanaf niveau 2 kunt u rekenen op een jaarlijkse controle. De deskundige medewerker van Art Salvage zal in ieder geval op basis van punten welke zijn vermeld in uw “calamiteiten checklist” een controle doen op juistheid van de gegevens. Daarnaast zal de deskundige medewerker nieuwe gegevens toevoegen aan de lijst in voorkomende gevallen.

OPZETTEN IPM

Wanneer u heeft gekozen voor onze professionele calamiteiten dienstverlening niveau 3 en 4 zullen wij voor u het opzetten van IPM (Integrated Pest Management) verzorgen. Bij een dergelijk tool is geïntegreerde bestrijding een strategie waarbij men ernaar streeft het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen en methoden tot een minimum te beperken door het treffen van de juiste preventieve maatregelen en door verantwoorde omgang met uw collectie.

Voor meer informatie over IPM kunt u contact opnemen met Art Salvage, wij zijn te bereiken op nummer: 010 – 248 93 39 of u kunt ons een bericht sturen naar info@artsalvage.nl.

OPZETTEN DATALOGGERS

Wanneer u heeft gekozen voor onze professionele calamiteiten dienstverlening niveau 4 zullen wij voor u het opzetten van dataloggers verzorgen voor één ruimte, bijvoorbeeld een expositie of depot. Dataloggers zijn strategisch geplaatste meetapparatuur die de temperatuur en luchtvochtigheid nauwkeurig meten.

De meetapparatuur kan afzonderlijk worden ingesteld voor het aantal metingen per uur of dagdeel. De informatie die wordt verzameld door de meetapparatuur wordt vervolgens helder en overzichtelijk gepresenteerd zodat u en de deskundigen van Art Salvage preventieve of herstellende maatregelen kunnen treffen voor het behoud van uw collectie. 

CHV-TRAINING

Wanneer u heeft gekozen voor onze professionele calamiteiten dienstverlening niveau 4 kunnen wij voor u een CHV workshop tot 15 personen verzorgen. Deze workshop kan bij de locatie van Art Salvage worden georganiseerd of wanneer u dit wenst op uw eigen locatie. CHV staat voor Collectie HulpVerleningsplan.

De Projectgroep Collectie Noodplan wil deze doelstelling bereiken door het opstellen van:

  1. Een ‘universeel’ collectie hulpverleningsplan (CHV plan). Daarin staan richtlijnen voor het hanteren en transporteren van (kunst) voorwerpen, al dan niet beschadigd, in het geval van een calamiteit én tijdens de vervolgacties. Deze richtlijnen zijn bestemd voor museummedewerkers, voor instellingsrestauratoren en voor restauratoren die op andere wijze verbonden zijn aan musea.
  2. Trainingsprotocollen, waarin de richtlijnen van het CHV plan aan de praktijk getoetst worden. Het verspreiden van geschreven richtlijnen alléén is niet voldoende, degenen die het veldwerk moeten uitvoeren zullen er door oefening beter mee vertrouwd raken en beter in staat zijn om ze aan de eigen situatie aan te passen.
  3. Eisen die aan een ‘veilige locatie’ moeten worden gesteld. Het is belangrijk te weten waar (kunst)voorwerpen na een calamiteit (tijdelijk) kunnen worden ondergebracht.
  4. Een lijst van de benodigde materialen voor het beschermen van de objecten, voor veilig vervoer en voor een eventuele eerste behandeling van beschadigde (kunst)voorwerpen.
  5. Een taakomschrijving voor de verschillende functies die bij een calamiteit vervuld moeten worden, zoals de CHV-er, het Hoofd CHV, de crisismanager CHV.
  6. Een preventie checklist voor evacuatie van (kunst)voorwerpen op basis van risicoanalyse.

Verder wil de Projectgroep een lans breken voor het verplicht stellen van CHV trainingen voor bepaalde groepen museumpersoneel, naar analogie van BHV trainingen.