Gebouw & Klimaat

Één van de belangrijkste stappen om te zorgen dat een erfgoedcollectie in goede staat blijft is het optimaliseren van de depotruimtes en het binnenklimaat. Wanneer het klimaat niet op peil is kunnen de degradatieprocessen van de objecten versnellen, met allerlei schades tot gevolg. Bovendien ligt het gevaar van biologische schade door plaagdieren en schimmels op de loer. Om dit te voorkomen kunnen wij een klimaatcontrole uitvoeren. Hierbij worden de factoren die invloed hebben op het klimaat in kaart gebracht en geanalyseerd waarna een adviesrapport wordt uitgebracht.

De uitvoering van de klimaatcontrole verloopt als volgt:

  • Inventarisatie: de situatie wordt ter plaatse opgenomen en er worden zo nodig metingen uitgevoerd. 

  • Analyse: de gegevens van de inventarisatie worden geanalyseerd en opgenomen in een adviesrapport.

  • Implementatie: de adviezen uit het rapport worden geïmplementeerd in de desbetreffende ruimte.

Het gebouw waarin het depot/opslagruimte zich bevindt is van invloed op de omstandigheden waarin de collectie zich bevindt: een zolderruimte heeft grotere kans op hoge temperaturen en in een kelder zal het meestal vochtig zijn. Ook de bouwschil zelf heeft invloed op het klimaat doordat het bijvoorbeeld veel warmte opneemt of juist doorlaat. Bij het uitbrengen van een advies over de klimatologische omstandigheden van uw depotruimtes wordt de kwaliteit van het gebouw daarom meegenomen. 

Een stabiel binnenklimaat draagt bij aan de conditie van de objecten in het depot. Veel museumdepots beschikken over een klimaatsysteem waarbij de temperatuur, relatieve vochtigheid en luchtkwaliteit worden gereguleerd. Ook deze systemen kunnen wel eens haperen waardoor het klimaat in het depot wordt verstoord.  Als dit gebeurt kunnen wij ter plaatse komen om het probleem te evalueren en direct te reageren. Naast dergelijke depots zijn er ook veel opslagruimtes die niet kunnen worden voorzien van een klimaatsysteem. Bij deze ruimtes is het nog belangrijker dat het klimaat wordt gemonitord. Hiervoor maken wij o.a. gebruik van dataloggers die op afstand kunnen worden uitgelezen. Aan de hand van de gegenereerde gegevens kunnen wij een plan opstellen om het klimaat te stabiliseren met bijvoorbeeld ont- en bevochtigers.   

Maak kennis met onze experts

Een greep uit ons werk