Conditiecheck & Rapportage

Een conditiecheck en -rapportage door Art Salvage behelst een onafhankelijke beoordeling van de staat van uw (deel)collectie. Bij de conditiecheck worden foto’s gemaakt en alle reeds bestaande schades per object beschreven in een rapport. Ook omgevingsfactoren die invloed hebben op de staat van het object worden in het rapport opgenomen. Eventueel kan een advies betreffende het onderhoud en restauratie die de collectie nodig heeft worden ingesloten. Een up to date conditierapport zorgt ervoor dat in kaart wordt gebracht wat de objecten nu of in de toekomst nodig zullen hebben om schade te voorkomen. 

De uitvoering van de conditiecheck- en rapportage verloopt als volgt:

  • Inventarisatie van de conditie per object op locatie.

  • Verwerking van de inventarisatie in een adviesrapport (incl. conditierapport per object met foto’s) 

  • Optioneel: Advies betreffende onderhoud en restauratie.

Een greep uit ons werk