Risicoanalyse

Voor kunst- en erfgoedinstellingen is het van groot belang om op de hoogte te zijn van de mogelijke risico’s die potentieel de collectie kunnen bedreigen. Om hier een duidelijk beeld van te kunnen schetsen, is het nodig een risicoanalyse uit te (laten) voeren.

Een risicoanalyse is een methode waarbij nader benoemde risico’s worden gekwantificeerd door het bepalen van de kans dat een dreiging zich voordoet en de gevolgen daarvan (Risico = Kans x Gevolg). De risicoanalyse is de eerste stap binnen het risicomanagementproces van de collectie.

Doel

Bij een risicoanalyse worden bedreigingen benoemd en in kaart gebracht. Per bedreiging wordt de kans van het optreden ervan bepaald. Vervolgens berekenen we wat voor schade er als gevolg zou kunnen zijn als een bedreiging zich daadwerkelijk voordoet.

Op grond van een risicoanalyse kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

  • Preventie: het voorkomen dat iets gebeurt of het verminderen van de kans dat het gebeurt

  • Repressie: het beperken van de schade wanneer een bedreiging optreedt

  • Correctie: het instellen van maatregelen die worden geactiveerd zodra iets is gebeurd om het effect hiervan (deels) terug te draaien

  • Acceptatie: geen maatregelen, men accepteert de kans en het mogelijke gevolg van een bedreiging

  • Manipulatie: het wijzigen van parameters in de berekening om tot een gewenst resultaat te komen

 

De bedoeling van een risicoanalyse is dat er na de analyse wordt vastgesteld op welke wijze de risico’s beheerst kunnen worden, of teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een goede risicoanalyse een kosten batenanalyse te laten uitvoeren. Op voorhand hoeft niet ieder risico te worden afgedekt; wanneer de kosten van de maatregelen om een risico te beperken hoger zijn dan de mogelijke schade, dan kan worden besloten om het risico te accepteren.

Neem gerust contact met ons op als u interesse heeft om een risicoanalyse te laten uitvoeren.

Een greep uit ons werk