Archeologie

Art Conservation heeft restauratoren in dienst die u kunnen bijstaan op het gebied van conservatie en restauratie van archeologisch materiaal. We behandelen zowel vers opgegraven vondsten als objecten opgeslagen in erfgoedinstellingen. Het is mogelijk om objecten van metaal, aardewerk, steen, glas en organisch materiaal uit alle perioden te laten behandelen. 

Voor al uw vragen over de restauratie en conservatie van archeologisch materiaal kunt u contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken. 

Wij bieden de volgende behandelingen aan:

Reinigen | Verwijderen van Corrosie | Consolidatie | Impregneren van fragiele objecten | Verlijmen van loszittende delen | Krassen of scheuren repareren | Aanbrengen van vullingen | Oude restauraties, zoals overschilderingen en retouches, verwijderen | Stabilisatie | Retoucheren van lacunes

Vers opgegraven materiaal
Het behandelen van archeologische vondsten na opgraving is noodzakelijk, omdat de degradatieprocessen die tijdens jarenlange begraving in de grond langzaam gestagneerd zijn, door plotselinge blootstelling aan de lucht weer versnellen. Ook zijn archeologische vondsten door vocht, zuren en andere omstandigheden in de bodem aangetast. De vondsten zijn vaak voorzien van een laag aarde, aanslag of corrosie, en moeten zorgvuldig schoongemaakt worden om hun archeologische informatie vrij te geven en om verdere analyse mogelijk te maken.

Depot of museale collecties
Ook archeologische vondsten die al jarenlang zijn opgeslagen in depots of tentoongesteld worden in musea hebben regelmatig restauratie of een stabiliserende behandeling nodig. Enkele voorbeelden hiervan zijn vondsten die in onjuiste klimatologische omstandigheden zijn opgeslagen, vroegere conserveringsbehandelingen die verouderd zijn of vondsten die gereed gemaakt dienen te worden voor tentoonstelling.

Documentatie

Documentatie is van groot belang. Na de behandeling wordt er een eindrapport opgesteld waarin alle onderzoeken en behandelingen uitvoerig worden beschreven en gedocumenteerd aan de hand van foto’s. Dit biedt de klant inzicht in het restauratieproces. Openheid over onze werkzaamheden is een belangrijke pijler binnen ons bedrijf.


 

Vooraf aan de restauratie ondergaat elk werk een optisch onderzoek waarvan de resultaten gebruikt worden als basis voor een onderbouwd voorstel tot conservering en/of restauratie. Vervolgens wordt microscopisch onderzoek uitgevoerd met behulp van een stereomicroscoop.

Maak kennis met onze experts

Conservatie en Restauratie van Archeologisch materiaal

Een greep uit ons werk