Over ART Salvage

Art Salvage is in 2008 opgericht met als doelstelling het duurzaam in stand houden van kunst en cultureel erfgoed en maakt sinds 2019 deel uit van de European Conservation Group. Art Salvage heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een leidinggevende organisatie op het gebied van diensten en producten om de mogelijke risico’s die eigen zijn aan het beheer van een collectie te voorkomen of minimaliseren. Men kan denken aan beveiligingssystemen voor kunst- of erfgoedobjecten, kunsttransport en- installatie, preventieve conservering die de toekomstige bewaring veiligstellen, asbest, IPM, roetpenetratie- en schimmel analyses, maar ook een 24/7 calamiteiten dienstverlening (bij water, brand of stormschade), het uitbrengen van advies en opstellen van collectienoodplannen en risicoanalyses.

Daarnaast verzorgen wij trainingen op maat op locatie en bieden trainingen aan die gevolgd kunnen worden door de individuele professional of door bijv. een team museummedewerkers.

European Conservation Group is een samenwerking van

Art Salvage BV | voor advies, consultatie, projecten in beheer en behoud, cursussen en calamiteiten

Art Conservation Europe | voor restauratie en conservatie projecten

Kunstwacht | voor beheer en onderhoud van kunst in de openbare ruimte