24/7 Calamiteitenservice

Wanneer zich een noodsituatie voordoet – denk aan een overstroming, brand, schimmelexplosie of stormschade – moet er snel en deskundig worden opgetreden om uw kunstobjecten/collectie veilig te stellen. Een calamiteit valt niet altijd te voorkomen, maar je kunt wel goed voorbereid zijn om snel de juiste maatregelen te treffen. Wij bieden verschillende ondersteunende diensten op dit gebied.

U kunt ons 24/7 bereiken op onze noodtelefoon voor calamiteiten 06 414 49 409.

U kunt ons 24/7 bereiken op onze noodtelefoon voor calamiteiten. Onze deskundige medewerkers staan ter beschikking om binnen een paar uur ter plaatse te zijn om uw objecten veilig te stellen. Samen bepalen we dan waar de collectie naartoe wordt gebracht voor (tijdelijke) opslag en/of er eventuele verdere behandelingen nodig zijn.

Bij een noodgeval kan Art Salvage de volgende drie stappen voor u uitvoeren:

 1. Bereddering: het veiligstellen van de aangetaste objecten om verdere schade te voorkomen.

 2. Inventarisatie: het opstellen van conditierapporten per object en een behandelingsplan.

 3. Reconditionering: het behandelen van de beschadigde objecten.

We zijn zowel in staat om te reageren op kleine als grote calamiteiten. Bij grote calamiteiten zijn kunnen we op korte termijn bepaalde diensten uit laten voeren door externe partijen. Enkele voorbeelden hiervan zijn invriezen, vriesdrogen, gammastraling en (klimaat gecontroleerde) opslag.

Bij een calamiteiten overeenkomst heeft u niet alleen toegang tot onze 24/7 bereikbare noodtelefoon, maar ook jaarlijkse afspraak met onze conserverings adviseurs. Vanaf niveau 2 zullen zij u ook helpen bij het invullen van de checklist waarin wordt vastgesteld wat de behoeftes zijn van uw collectie. De overeenkomsten worden aangeboden op vier niveaus, naargelang uw budget en wensen.  

Niveau 1

Prijs: € 25,- per jaar (excl. BTW)

Inhoud:

  • 24/7 calamiteitenservice
  • Zelf invullen van een algemene checklist
  • Jaarlijks bezoek voor vaststellen van de huidige situatie incl. rapportage

 

Niveau 2

Prijs: € 100,- per jaar (excl. BTW)

Inhoud:

  • 24/7 calamiteitenservice
  • Samen invullen van een algemene checklist
  • Jaarlijks bezoek met:
   • Meeting m.b.t. de beoordeling van het calamiteitenplan en aanpassingen n.a.v. deze bespreking
   • Vaststellen van de huidige situatie incl. rapportage
   • Inhoudscontrole calamiteitenkit (exclusief vervanging)
  • 5% korting op onze diensten

 

Niveau 3

Prijs: € 450,- per jaar (excl. BTW)

Inhoud:

 • 24/7 calamiteitenservice
 • Samen met Art Salvage-medewerker invullen van een algemene checklist
 • Beoordeling bestaand calamiteitenplan
 • Jaarlijks bezoek voor vaststellen van de huidige situatie incl. rapportage
 • Eénmalig 1 keuze uit: (bij aanvang allereerste contract: contractduur 5 jaar)
  • Basiscalamiteitenkit
  • Gratis opzetten van het IPM (Integrated Pest Management) 1 locatie
  • 6 maanden plaatsen van max. 6 dataloggers 
 • Jaarlijkse controle op vervaldatum (inclusief vervanging)
 • 1 Keuze uit de volgende opties*:
  • Halfjaarlijkse controle van max. 30 aanwezige insectmonitoren incl. rapportage.
  • Jaarlijkse beoordeling van metingen uit max. 10 dataloggers incl. rapportage
  • Halfjaarlijkse reiniging van max. 5 bevochtigers of ontvochtigers. 
  • Jaarlijkse steekproef: conditiecheck van 10 objecten in de collectie
  • Jaarlijkse steekproef: 4 luchtmonsters (1 buitenreferentie en 3 binnen) of 4 contactmonsters om aanwezige schimmelsporen te onderzoeken.
  • Jaarlijks een halve dag training
 • 7,5% korting op onze diensten
Maak kennis met onze experts

Een greep uit ons werk