Microscopisch Onderzoek

Wij bieden verschillende soorten materiaaltechnisch onderzoek naar schilderijen aan. Dit onderzoek kan helpen bij het restauratieproces en inzicht geven in de cultuurhistorische context van een schilderij.

Microscopisch Onderzoek - Gebruikt om de technieken, materialen en staat van een schilderij beter te begrijpen.
Ultraviolet Straling - Oppervlaktematerialen zullen op karakteristieke wijze fluoresceren, waardoor oude retouches, bewerkingen, oppervlaktecoatings en lijmen fotografisch zichtbaar worden.
Infraroodreflectografie - We gebruiken de multispectrale digitale Artist Camera om overschilderingen, eerdere restauraties, beschadigingen en onderliggende tekeningen te ontdekken.

Kunsthistorisch Onderzoek - Onderzoek doen naar de oorsprong van een kunstwerk kan een noodzakelijke stap zijn voor het nemen van verantwoorde beslissingen en behandelingsmethoden. 

Een greep uit ons werk