Sculpturen

Art Conservation heeft ervaring met het conserveren en restaureren van sculpturen in binnen- en buitenruimtes. Naast de traditionele materialen zoals (natuur)steen, brons of hout, zijn moderne kunstwerken zoals plastic, polyester, was, papier en zelfs geëxpandeerd polystyreen ons bekend.

Voor al uw vragen over de restauratie en conservatie van sculpturen kunt u contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken. 

Preventieve conservering is het ingrijpen in de omgeving, met als doel het verval van uw sculptuur te vertragen of schade te voorkomen. Om het behoud van sculpturen te garanderen, moeten de beste voorwaarden geschept worden. Wij kunnen u ondersteunen bij o.a. de bewaring, manipulatie, verpakking en presentatie van de objecten. 

Actieve conservatie is het ingrijpen op het object met als doel het tegengaan van degradatieprocessen. Er wordt gestreefd naar minimale en reversibele interventie. Een voorbeeld hiervan is het reinigen of een coating aanbrengen op sculpturen, zodat het risico op schade door vuil en klimaat wordt verminderd. 

Restauratie is het rechtstreeks ingrijpen op beschadigde of gedegradeerde objecten met als doel de leesbaarheid ervan te bevorderen met zoveel mogelijk respect voor de esthetische, historische en fysische integriteit. Wij restaureren zowel voor erfgoedinstellingen als particulieren en bieden flexibiliteit betreffende grote collecties, buitensculpturen of objecten op groot formaat.

Documentatie is hierbij van groot belang. Na de behandeling wordt een eindrapport opgesteld waarin alle onderzoeken en behandelingen uitvoerig worden beschreven en gedocumenteerd aan de hand van foto’s. Dit biedt de klant inzicht in het restauratieproces. Openheid over onze werkzaamheden is een belangrijke pijler binnen ons bedrijf.

U kunt bij ons terecht voor uiteenlopende behandelingen:

Reinigen | Consolideren | Verlijmen | Aanbrengen van vullingen | Retoucheren | Vervaardigen van replica’s uit gietmaterialen | Ontzouten | Vervangen van doken

Kunstenaars
Joop Beljon | Barbara Broekman | Wally Elenbaas | Dick Elffers | Peter Erftemeijer | Nick Ervinck | Guido Geelen | John Körmeling | Marcel Kronenburg | Joep van Lieshout | Marjolijn Mandersloot | Loeki Metz | Rob Moonen | Jan Jacobs Mulder | Louis van Roode | Rudi Rooijackers | Jan Spit | Peter Struycken | Jerome Symons | André Volten | Herman de Vries | Marieke Vromans | Tine van de Weyer | Niko de Wit

Onderzoek
Wij bieden verschillende methodes voor materiaal-technisch onderzoek naar sculpturen. Hierbij wordt vooral geopteerd voor non-invasief onderzoek. Zo kunnen wij bijvoorbeeld microscopisch onderzoek naar de materialen, afwerklagen en degradatieprocessen van het kunstwerk. 

3D Imaging
Bij monumentale sculpturen komt het soms voor dat ze vastzitten aan een gebouw dat gesloopt of verbouwd wordt. Het is niet altijd mogelijk of haalbaar om de kunstwerken te verwijderen en te herplaatsen. Er kan dan worden gekozen om het kunstwerk digitaal in te scannen. De gescande informatie wordt omgezet in een digitaal 3D beeld. Dit beeld kan eventueel worden gebruikt om een replica van het kunstwerk te maken.

Maak kennis met onze experts

Conservatie en Restauratie van Sculpturen

Een greep uit ons werk