Transport & Art-Handling

Het transport van kunst brengt specifieke problematiek met zich mee door de fragiliteit van de objecten. Niet alleen is het risico op mechanische schade door stoten en trillingen groter, ook het klimaat tijdens transport heeft effect op uw objecten. Het is daarom belangrijk om transport goed te plannen in samenwerking met erkende bedrijven. Art Salvage heeft de expertise om al uw transporten te begeleiden en uit te voeren: van de kleinste prentjes tot de grootste sculpturen. 

Stappenplan transport

  • Conditiecheck en -rapportage object 

  • Verpakken van het object 

  • Transport (intern of extern) begeleidt door een art handler en/of gespecialiseerde restaurator 

  • Uitpakken object op locatie 

  • Conditiecheck en -rapportage object

Het uitvoeren van een Quickscan is een snelle manier van inzicht verkrijgen in de staat van uw collectie. Deze kan op twee manieren worden uitgevoerd: per collectie onderdeel of per object. Wij maken hierbij gebruik van de Horus Condition Report App. Hiermee genereren wij ter plaatse rapporten inclusief foto’s en een schadebeeld opgesteld aan de hand van een database. Het voordeel hiervan is dat u direct het rapport in handen heeft en eventueel kunt toevoegen aan een registratiesysteem. 

Soms is het gewenst dat een conditierapport wordt opgesteld voor een object of collectie voor en/of na transport. Onze art-handlers en conserveringsadviseurs kunnen u assisteren bij het transport zelf alsmede bij de uitvoering van de conditiecheck.

Daarnaast is het mogelijk om onderdelen van de registratie van uw collectie uit te laten voeren door onze medewerkers. Wij hebben ervaring met verschillende museale registratiesystemen zoals Adlib en TMS. 

Naast transport van erfgoedobjecten voor bijvoorbeeld een bruikleen of verplaatsing naar een ander depot kunnen wij ook kunstwerken herplaatsen. Hierbij kunt u denken aan monumentale objecten zoals wandreliëfs of grote buitensculpturen. Soms kunnen deze objecten niet in één stuk worden verplaatst of moeten ze eerst gerestaureerd worden voordat ze worden verplaatst.

Art Salvage biedt een oplossing op maat voor ieder werk. 

Maak kennis met onze experts

Een greep uit ons werk