CHV kit

Bij Art Salvage kunt u als erfgoedinstelling terecht voor een calamiteitenkit. Deze kit bestaat uit een kist waarin u materialen vindt die u, als collectie hulpverlener, depot medewerker, archivaris enz. in staat stellen om zelf adequaat te reageren op een calamiteit binnen uw instelling. Het spreekt voor zich dat het in dit geval om de 'Eerste Hulp' gaat en dat u de calamiteitendiensten waarschuwt.

 

Wanneer u heeft gekozen voor onze professionele calamiteitendienstverlening, ontvangt u vanaf niveau 3 onze Art Salvage calamiteitenkit. In deze kis­t zult u alle basis benodigdheden aantreffen die u kunt gebruiken wanneer er zich een calamiteit voordoet.Onze Art Salvage calamiteitenkit, indien op een juiste wijze opgeslagen, zal in geval van een overstroming of lekkage blijven drijven. De inhoud van onze kit verschilt per overeenkomst, maar zal te allen tijde de voor u juiste benodigdheden bevatten.

MAAR ook wanneer u niet kiest voor onze calamiteitendienstverlening staan onze calamiteitenkits voor u ter beschikking, u heeft keuze uit volgende:

  • Basis calamiteitenkit
  • Basis plus calamiteitenkit
  • Uitgebreide calamiteitenkit
  • Papier- en chemicaliënaanvallen calamiteitenkit
  • Kwik spill kit Absorber
  • Anti-graffiti calamiteitenkit
  • chemicaliënaanvallen op schilderijen calamiteitenkit

In de calamiteitenkit bevindt zich een selectie aan materialen die van pas kunnen komen bij het bestrijden van een calamiteit die de collectie bedreigd. Het gaat in dit geval om de eerste noodhulp voor het voorkomen van verdere schade. In de kit treft u een checklist met de inhoud van de kist en een calamiteitenposter met wat u wel en, vooral, niet moet doen bij calamiteiten als brand, water, schimmels en stof.
De calamiteitenkit kunt u bestellen via www.calamiteitenwinkel.com

 

 

 

Calamiteitenposter Nederland

Calamiteitenposter België