Agenda

Art Handling 2024

Training
15 oktober 2024
10:00 - 16:00

Inhoud training

Het voornaamste doel van deze training is het creëren van bewustzijn bij de deelnemers over het belang van art handling. Aan de hand van voorbeelden uit onze eigen praktijk worden de basisregels uiteengezet en handvatten gegeven voor het verpakken en intern/extern transporteren van objecten. Ook wordt er veel aandacht besteed aan hoe het níét moet. De modules worden afgewisseld met praktijkopdrachten. Na het volgen van de training zijn de deelnemers in staat om de opgedane kennis over het hanteren en verplaatsen van objecten toe te passen in de praktijk. 

De cursus art handling bestaat uit drie modules:

  1. Presentatie: Art-Handling basiskennis

    Praktijkopdracht: Interne verplaatsing van een object 

  2. Presentatie: Art-Handling en veiligheid

  3. Presentatie: Art-Handling tijdens calamiteiten

    Praktijkopdracht: Opstellen conditierapport en verpakken van een object

Naast kennis over art handling onder gewone omstandigheden wordt extra aandacht besteed aan art handling tijdens calamiteiten. Tijdens een calamiteit is het niet mogelijk om de verplaatsing van objecten voor te bereiden en op maat gemaakte verpakkingen te verzorgen. In deze training worden er daarom verschillende probleemsituaties geschetst waar zo adequaat mogelijk op gereageerd moet worden. Weet u bijvoorbeeld hoe u een met roet en blusschuim bedekt sculptuur mag verplaatsen of waar kijkt u naar moet kijken voor u een object optilt? Met welke materialen en middelen mag u aan en rondom een collectie werken? Door middel van deze vragen wordt het nemen van de juiste stappen tijdens bijv. een calamiteit getoetst. 

Na deze training beschikt u over de juiste kennis om erfgoedobjecten in zowel geplande als onvoorziene situaties veilig te transporteren. 

 

Aanvullende informatie

Bij al onze trainingen is koffie, thee en lunch inbegrepen. Indien u een speciale wens of dieet heeft, kunt u voorafgaand contact met ons opnemen.

Voor informatie of vragen kunt u een mail sturen naar artacademy@artsalvage.eu

Kosten

€ 206,61 exclusief btw