Agenda

Biologische aantasting van erfgoed

Training
4 oktober 2022
09:30 - 16:00

Inhoud training

Veel objecten in collecties zijn aantrekkelijk voor zowel schimmels als ongedierte. Beiden worden regelmatig aangetroffen in depots en presentatieruimtes. Men spreekt bij schade door plaagdieren en schimmels van biologische aantasting.

De training bestaat uit de volgende modules: 

  1. Ongedierte: Herkennen en preventie

  2. Schimmels: Schadefenomenen en onderzoek 

  3. Bestrijding van biologische aantasting 

In deze cursus wordt allereerst ingegaan op de problemen door plaagdieren, welbekend zijn de houtboorders. Vrouwelijke kevers zetten hun eitjes in openingen en kieren in het houtoppervlak. Deze eitjes komen uit en de larven boren gangen door het hout heen om zich te voeden en vervolgens uit te vliegen door een opening. Andere gevreesde insecten zijn de zilvervisjes of papiervisjes, die zich graag voeden met het organisch materiaal in uw collectie. Hiernaast zijn nog vele insecten die uw collectie kunnen aantasten, zoals tapijtkevers en motten.

Daarnaast wordt ook de beheersing van groter ongedierte zoals muizen en ratten steeds ingewikkelder met het overheidsbesluit om gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door boeren en burgers te verbieden. Ook de zachte winters spelen een rol in de stijgende ratten- en muizen populatie. In deze cursus wordt vooral ingezet op preventieve maatregelen, maar ook het bestrijden van knaagdieren komt kort aan bod. 

Aantasting door schimmels is een ander veelvoorkomend probleem in collecties. Schimmels behoren tot de micro-organismen en vormen naast planten en dieren een apart rijk. Schimmels veroorzaken schade aan erfgoed door hun groei. Schimmels die op een oppervlak groeien, ontnemen het zicht op de onderliggende picturale laag. Schimmelaantasting kan resulteren in permanente schade, alsook een grotere vatbaarheid voor schimmelbesmetting in de toekomst. Bovendien kunnen schimmeldraden structurele schade aanrichten doordat ze met behulp van enzymen het materiaal afbreken om voedingsstoffen te onttrekken. Ook laten scheiden sommige schimmels zure stoffen en kleurstoffen uit die het object aantasten en verkleuren. Behalve schadelijk voor de collectie, is een te hoge concentratie schimmels ook slecht voor de mens. In deze cursus leren de deelnemers wat de risico’s zijn van schimmels in een collectie, hoe de aanwezigheid wordt gemeten en hoe ze kunnen worden voorkomen. 

 

Aanvullende informatie

Bij al onze trainingen is koffie, thee en lunch inbegrepen. Indien u een speciale wens of dieet heeft, kunt u voorafgaand contact met ons opnemen.

Voor informatie of vragen kunt u een mail sturen naar artacademy@artsalvage.eu.

Kosten

€ 250 exclusief btw

Locatie

Trainingsruimte Art Salvage, Vlaardingen